Raid Yapılandırılması

RAID:

Bağımsız Sürücülerden Yedek Dizilim (RAID), veriyi birden çok sabit sürücü arasında bölen ve / veya çoğaltan bir veri depolama şemasıdır. Başlangıçta RAID, “başarısız bir bellek biriminde ”görünmeyen verileri kurtarmak” için” bir sistem olarak tasarlandı. Günümüzde farklı düzeylerde ve türlerde RAID dizinleri bulunmaktadır; bazıları veri güvenilirliğini arttırmak için (örn. RAID 1) diğerleri ise veri akışını arttırmak içindir (örn. RAID 0).

RAID, veri kaybını önlemenin en güvenli yollarından biridir. Maalesef en güvenli çözümü RAID 1 (Yansıtma), elektriksel veya mekanik arızalar nedeniyle her iki sürücü de (RAID’de 2 sürücü ) başarısız olabilir. Ancak, Veri Kurtarma alanındaki uzmanlığımız, araştırma ve geliştirme ekibimiz sayesinde tüm veri kayıpları artık kalıcı bir durum olmaktan çıkmıştır. Vizyon Bilgisayar Servisi HDD Veri Kurtarma personellerimiz tüm RAID seviyelerini / türlerini kurtarma konusunda deneyimlidir..

Veri Kurtarma Personellerimiz aşağıdaki sabit disk sürücüleri konusunda uzmanlaşmış:

RAID 0
RAID 1
RAID 2
RAID 3
RAID 4
RAID 5
RAID 10
RAID 0 + 1