Adli Bilişim Veri-Data Kurtarma Hizmetleri

Adli Bilişim Hizmetleri ;

Bir bilgisayar adli tıp hizmetinin tanımı, suçun kanıtı veya destekleyici delili için bilgisayar sisteminin ve içeriğinin teknolojik, sistematik bir şekilde denetlenmesidir. Kimlik hırsızlığı, Personel suistimali, kredi kartı sahteciliği ve diğer adli tıp uzmanlığını gerektiren diğer vakalar daha sık gerçekleşebilir; Adli tıp hizmetlerimiz, sabit sürücüler ve usb sürücüler, dvd-rw, ssd disk, harici sabit sürücüler, mikro sürücüler ve diğerleri gibi taşınabilir veri cihazlarının araştırılmasını içerir.

Veri Kurtarma Uzmanlığı Adli Servis ;

Kaynağın Tanımlanması – Servisimiz kanıt için gereken bilgilerin hedeflenen alanlarını veya kaynaklarını anlamak ve tanımlamak için kesin bilgi ve ayrıntıları talep etmektedir.

Delillerin Korunması – Verilerin yedeklenmesi şartı aranır; bu nedenle deliller değerlendirilebilir ve adli delil dosyasından işlenebilir, Kurtarılan alanlar için soruşturma tamamlandığında veya müşteri tarafından belirlenen zamanlarda kaynaklara ulaşılır.

Kanıtların analiz işlemi – Verilerin hassasiyet ve doğruluğunu garanti altına almak için tüm kanıtlar birkaç kez analiz işlemlerinden sonra teslim edilmektedir.

Delillerin sunumu – Veri analiz edildikten sonra, Servisimiz bulguları bir adli rapor şeklinde sunmaktadır. Rapor, müşterinin araştırması için belirlediği tüm hedef alanları içermektedir.

Adli Bilişim Veri Kurtarma Hizmetleri